Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

De kerkenraad van de PKN-Gemeente De Levensbron te Rilland wil de parochianen van de voormalige Sint Jozefkerk te Rilland van harte uitnodigen voor de Pinksterdienst op zondag 4 juni 2017, aanvang 9.30 uur.Tijdens deze dienst zal de luidklok, die eerst een plaats heeft gehad in het klooster te Rilland en daarna in de Sint Jozefkerk, officieel in gebruik worden genomen. De klok is in oude glorie hersteld en prijkt nu op het torentje van De Levensbron.

Het Rhetoricagilde vergadert, zoals eerder gemeld, tweemaal per jaar. De voorjaarsvergadering vindt plaats op de tweede zondag in februari. Tijdens deze vergadering wordt de datum van de mei-vergadering vastgelegd en kunnen voorstellen worden ingediend die in de mei-vergadering in behandeling worden genomen. Voorafgaand aan de mei-vergadering wordt een gezongen heilige mis opgedragen aan de overleden Gildebroeders. Vanaf verenigingsgebouw “Kaj Munk” loopt men dan in processie achter het vaandel naar de kerk. Op het vaandel staan een aantal afkortingen die staan voor de tekst: ”In Christus name is Jesus ons patroon. De Wijngaerdrancke van het Rhetoricagilde van Kapelle”. Het vaandel is...

Een mooie religieuze beleving om deze uitgebreide vieringen in onze parochiekern mee te maken. De voorgangers waren Pastoor Van Hees en Pastoraal medewerker Jeanine Heezemans.  Zij werden geassisteerd door misdienaars, acolieten en lectoren uit parochiekernen Hansweert, Kwadendamme, ’s-Heerenhoek, Lewedorp en Ovezande. Op Witte Donderdag (60 bezoekers) werd gezonden door het RK-zangkoor Hansweert, aangevuld met koorleden uit Ovezande. Goede Vrijdag (65 bezoekers) in een sobere kerk met zang (a capella) door de koorleden van Ovezande en Hansweert. Paaswake (170 bezoekers) een indrukwekkende viering met zang van het jongerenkoor uit Ovezande, Kwadendamme en ’s-Heerenhoek, met een prachtige liederenkeuze en uitvoering. Een...
Lief en Leed

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl