Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Bij de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland kreeg Hansweert een katholieke kern. Er kwam een kerk en er werd een parochie opgericht. De vergaderingen van het rhetoricagilde werden in 1868 verlegd van Kapelle naar Hansweert. Van 1868 tot 1938 werden de vergaderingen en feesten gehouden in “Het Paviljoen” van Luijk. In de zomermaanden zag men daar de handboogschutters in de tuin van het Paviljoen zondags altijd schieten. Of dit iets te maken had met het Gilde blijkt nergens uit. Wel is bekend dat het dezelfde personen waren als die van het Gilde. In 1887 werd besloten nimmer ongehuwden...

Er is de laatste maanden hard gewerkt door enkele vrijwilligers om de begraafplaats weer wat op te knappen. Het weitje heeft een grondige opknapbeurt gehad en de zerken zien er weer toonbaar uit. De parochiekerncommissie is de kleine groep vrijwilligers erg dankbaar. Hetzelfde geldt voor de schoonmaakploeg en de andere vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze parochiegemeenschap.

De hele maand december begonnen we iedere ochtend in de klas met  brandende kaarsjes en het liedje over verlanglichtjes; Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst. Zo komt voor jou en mij Het kerstfeest dichterbij. Steek ze aan. Ze mogen branden gaan. Ook waren we uitgenodigd om mee te doen met de kerstzangmiddag in de Nieuwe Vliedberg met de ouderen. Met Loek en Jan als muzikanten maakten we er een gezellige middag van. Het prentenboek ’De Speeldoos’ was de basis van onze kerstviering. Het verhaal gaat over een ‘boze stad’ waar ‘de goede wil’ verdwenen is en ‘samen’ niet meer aan de orde is, terwijl dat juist zo nodig is...
Lief en Leed

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl