Nieuws uit Parochiekern Oost-Zuid-Beveland

Altijd bezig…… Er is altijd wel wat te doen. De hele dag door zijn we op school iets aan het doen: we luisteren, denken, vertellen, schrijven, denken, rekenen, computeren, tekenen, wiebelen, lachen, zitten, lopen, rennen (alleen buiten natuurlijk..), springen, helpen, en ga zo maar door. Meestal vindt de meester of de juf het heel goed wat we doen, maar soms moeten we weleens een beetje geholpen worden om iets anders te gaan doen. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat we niets zitten te doen. Al kun je niet altijd weten of iemand echt niets zit te doen. Misschien...

Na een periode van 30 jaar beëindig ik de voorbereidingen van de eucharistievieringen in zorgcentrum Maria-Oord in Hansweert. Ik bedank de pastores, de koorleden, organisten en andere medewerkers met wie ik samen dit werk heb kunnen realiseren. Ook een woord van dank aan de leiding van Maria-Oord, die altijd hun medewerking hebben verleend. In lichtingen over de vieringen kunt u vinden in Parochienieuws, Het Aktueeltje van Maria-Oord en bij de contactpersoon van de parochie John Jansen, tel. 0113-383070. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de jarenlange samenwerking. Tilly den Boer

Dat de Augustijner monnik Maarten Luther in 1517 op de kerkdeur van Wittenberg 95 stellingen openbaar maakte is de aanleiding geweest voor het ontstaan van de Reformatie. Daar ging een persoonlijke ontwikkeling aan vooraf, waarin Luther steeds meer ervan overtuigd raakt dat allerlei praktijken in de katholieke kerk (met name de verkoop van aflaten, waarvan de opbrengst ten goede moest komen aan veel pracht en praal in Romeinse kerken) niet in overeenstemming waren met de oorspronkelijke bedoelingen van het evangelie. Sindsdien zijn er over en weer veel harde woorden gevallen, maar de laatste decennia ervaren we het belang van...
Lief en Leed

Adres kerkgebouw hanswsolo
Correspondentieadres
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363

Financiële gegevens
ING: NL56 INGB 0000103481, Parochiekern Oost – Zuid Beveland RABO: NL57 RABO 0334051606  Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland

Contactpersonen
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: vacant
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.

Doopcontactpersoon
Pastoraal Centrum Goes, tel. 0113-218610

Kopijadres Oost-Zuid-Beveland
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl