Algemeen

Op vrijdag 14 april (en niet januari zoals per ongeluk op de foto staat) is er een bijzondere film te zien op de zolder van de pastorie in Heinkenszand. Alle jongeren die hiervoor belangstelling hebben, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. O ja: welke film? Laat je verrassen! Het verhaal gaat...

Op woensdag 22 maart 2017 waren in Heinkenszand tien mensen aanwezig bij de Wereldmaaltijd, die werd gehouden in het kader van de Vastenactie. Bij een wereldmaaltijd wordt de hoeveelheid voedsel gebruikt die iedere wereldburger zou nuttigen als alle voedsel op aarde gelijk verdeeld zou worden. Het menu bestond uit...

Al bijna drie jaar wordt er elke drie maanden een voettocht van kerk naar kerk door de Zak van Zuid-Beveland  georganiseerd. Het initiatief daarvoor is indertijd genomen onder de noemer GELOVEN IN DE ZAK. Op 25 MAART a.s. is er weer een voettocht. Dit keer wordt er gestart in de...

Vaak leven wij  tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd. Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden en onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige Christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor...

In de nacht van 18 op 19 maart 2017 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang  gehouden. Met als thema dit jaar:  Voor U in ootmoed, met U in geloof, U in stilte. (Dag Hammarskjöld.) Onze regio hoopt ook dit jaar samen met Bergen Op Zoom met een volle...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Sinds 8 januari maken we kennis met een nieuw dienstenrooster van vieringen en diensten binnen onze parochie. Voor onze eigen kern zijn de verschillen enigszins beperkt gebleven, maar toch vereist dat enige aanpassingen voor kerkbezoek: De eerste zondag van de maand blijft de aanvangstijd 9 uur. De tweede zondag van de...

Waarom worden vrijwilligers met een lange staat van dienst niet altijd in het bijzonder gewaardeerd ? Eigenlijk een heel begrijpelijke vraag, waarop we een passend antwoord willen geven. In onze kern zijn/waren inderdaad heel veel vrijwilligers actief. Meer dan 130 personen dragen nu nog wekelijks, maandelijks of eens-meerdere keren per...

Toen Antoinette van den Dries werd gevraagd om contactpersoon te worden van deze werkgroep wilde ze graag met iedereen kennis maken en organiseerde zij een ochtend zoals op 24 januari van dit jaar. Dat beviel zo goed dat het een traditie is geworden! Er is koffie met gebak en iets...

In het vorige nummer van Parochienieuws gaven we aan dat we als parochiekerncommissie actiever moeten optreden om onze kerk in balans te houden. Parochianen hebben op diverse manieren contacten/banden met de kerk als instituut of het kerkgebouw in onze dorpskern. Wij streven ernaar om met zoveel mogelijk mensen verbonden te blijven:...

Geloven is niet iets dat vanzelf ontstaat. De tijd dat het geloof automatisch overging van ouder naar kind heeft plaats gemaakt voor een mogelijke verandering in gedrag en/of denkwijze. Verandering gaat via het proces van: herkennen--> erkennen-->bekennen-->verlangen-->keuze--> oefenen--> vastmaken--> doorgeven. Keuzes maken betekent: kleur bekennen. Ook zij die menen door...

H. Maria Magdalena, Goes

het is een goed gebruik om de veertigdagentijd voor Pasen te bestemmen voor inkeer. Daarom worden er dit jaar ook weer vespers gehouden en wel vanaf zondag  5 maart tot en met zondag 9 april ’s middags tussen 17.00 en 17.45 uur in de Grote kerk te Goes. Er...

8 oktober:                  Goese Missionarissen                                                €      67,11 12 – 13 november      Regionaal project Het Palabana Kinderdorp                 €     210,21 3 – 4 december            Sint Nicolaas / Kerstactie                                    €      236,87 17 – 18 december         Bisschoppelijke Adventsactie                                  €     188,35 Hartelijk dank voor uw bijdrage! Caritaskern Goes

Omgekeerd huisbezoek, donderdagmiddag 20 april 2017.  Op deze middag zullen Jan en Jopie Minnaard onze gasten zijn. Zij gaan verhalen vertellen in het Zuid-Bevelands dialect. Voor enkele van ons geen onbekenden, want ze nemen ook regelmatig deel in ’t Kerkje van (Ellesdiek) Ellewoutsdijk. Plaats van deze middag: Magdalenazaal, Singelstraat...

We zijn gestart met de cursus ‘In Balans’ georganiseerd door de SMWO samen met de inloopsoos. Er zijn 28 dames aanwezig die vol goede moed aan het beweegprogramma zijn begonnen. Ook tips voor veiligheid in huis ontbreken niet, zo moeten we ons veiliger voelen. Deze cursus wordt afgesloten met...

Paastriduüm H. Pater Damiaanparochie 2017 Op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 april viert de Kerk over de hele wereld weer het Paastriduüm. Na de intocht van Jezus in Jerusalem op de voorafgaande Palmzondag zitten we aan het Laatste Avondmaal dat de Heer met zijn apostelen hield op Witte...

H. Blasius, Heinkenszand

collectes eigen kerk € 303,00 CARITAS collectes   1-jan Diaconie in eigen Parochie € 64,25 7-jan Caritas € 75,00   totaal Caritascollectes € 139,25        

Als ik de INFO klaarstoom, die in de Nestor zal liggen die rond 17 febr. verschijnt denk ik ook aan het Parochienieuws. Omdat heel veel parochianen geen Nestor lezen, vind ik het belangrijk om die mensen toch te bereiken met het KBO gebeuren. Het lijkt mij nog steeds een...

In samenwerking met Caritas van de Rooms Katholieke Kerk en het Diaconaal beraad van de Protestantse gemeente van Heinkenszand is voor de 5e keer het kerstdiner op 1e kerstdag voor ouderen en alleenstaanden gehouden. Voorafgaand aan het diner werd iedereen ontvangen met koffie en gebak in hun eigen kerk na...

Op gepaste wijze, met een gezamenlijk etentje, hebben wij afscheid genomen van Trees Simonse de Schrijver en Philie Weemaes- Frankevijle. Nadat dhr. H. Fackler in 1993 als vaste koster met pensioen was gegaan hebben zij mede de taken in de opgerichte kosterswerkgroep overgenomen. Wij hebben hun nu uitgezwaaid met een bloemetje...

Kennismakingsviering van de communicanten. Op 1 april stellen de communicanten zich voor in onze kerk. Pastoor Fons van Hees zal voorgaan en Free Spirit zal de zang verzorgen. Dit is een stap op het pad naar de eerste communie op 11 juni. Kruiswegviering Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een...

H. Bonifacius, Kwadendamme

Dit is de pen van Léon Phernambucq. Anneke en ik wonen nu ruim 41 jaar in Kwadendamme. Toen we ons aan de Siguitsedijk ‘nestelden’ waren we één van de weinige protestantse gezinnen in een verder katholiek dorp. Voor ons was het geen enkele overweging of we onze zonen op...

De avondschool van de stichting Nabasnoogo is sinds 2001 actief. Het lesprogramma is aangepast aan volwassenen; er zijn vijf klassen en vijf onderwijzers, en er wordt lesgegeven van maandag t/m vrijdag, elke avond van 18.30 – 20.30 uur. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er in totaal 49 vrouwen en...

Nadat vele mensen een vakkundige bijdrage aan de Mariakapel hebben geleverd, nadert deze haar voltooiing. Een mooi stukje vakmanschap valt inmiddels te bewonderen. Ten tijde van het schrijven van dit stukje rest slechts nog de inrichting, waarvoor gedacht wordt aan een tableau waarop offerkaarsen kunnen branden, een bloemengroet gebracht...

De gastvrouwen die sinds jaar en dag ons parochiehuis schoonhouden en inmiddels de leeftijd der sterken hebben bereikt, hebben aangegeven op korte termijn hun werkzaamheden te willen neerleggen. Omdat een gastvrij en schoon parochiehuis voor onze kerncommissie van grote waarde is, zijn we op zoek naar opvolging en roepen...

‘n Bitje vanuut ‘t idee da je ‘n goeie formule niet te gauw los mô laete. Wellicht is ‘t nie voe iedereên goed verstaenbaer, mae ’t is aoleszins de moeite waerd om ’t Zuud-Bevelandse dialect levendig t’ ouwen. En oe ka je da beter doeë deur te bidden en te...

H. Eligius, Lewedorp

Op zaterdag 29 april organiseert de diaconie van de protestantse kerk van Lewedorp (Zandkreekstraat 31) een fietstocht samen met de Protestantse kerken van Borssele (Plein 66) en’s-Heer Arendskerke (Torenring 2). Start vanuit de kerken tussen 11.00 en 13.00 uur. Meedoen kost €5,- en kinderen tot 12 jaar zijn gratis....

2 april is de eerstvolgende kindernevendienst en crèche. In onze eigen viering staan we zeker stil bij de veertigdagentijd. Op eerste paasdag (16 april) is er een gezinsviering. U bent allen van harte welkom (van 0 tot … jaar). Omdat het een gezinsviering is, blijven we ook met alle kinderen in...

In de parochiezaal tenzij anders vermeld. 3 april 19.30 uur parochiekernvergadering  

Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad De Gedachtenisviering wordt gehouden op woensdag 2 november om 14.00 uur in het Grand Cafe in ‘De Kraayert’. Dominee Marjo Wisse en pastoor Fons van Hees zullen in deze viering voorgaan. We noemen de namen van onze lieve doden...

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

Nog maar net bekomen van de afgelopen Kerstmis, denken we alweer tien maanden vooruit naar de volgende keer. Dit jaar is er weer een kerststallentocht in ons dorp. Deze vindt plaats op zaterdag 16 december in de namiddag. Noteert u deze datum vast in uw agenda! We hopen dat...

De maand mei staat op Ovezande dit jaar in het teken van het Heilig Hart. Dat is het thema voor de tentoonstelling in onze kerk, die in die maand op alle zondagmiddagen opengesteld is. In veel katholieke huishoudens stond vroeger een Heilig Hartbeeld. Waar zijn ze naar toe? Heeft...

Op woensdagmiddag 22 maart komen de communicanten van Ovezande voor het eerst bij elkaar. Op leuke en leerzame wijze gaan ze aan de slag met het project “Blijf dit doen.” De verhalen uit het oude en nieuwe testament komen voor hen tot leven door er samen naar te luisteren...

Sinds we met de nieuwe kachel werken, hebben we problemen gekregen met het kerkorgel. Dit resulteert in het steeds ontstemd raken van het orgel. De temperatuur boven bij het orgel gaat ook naar rond de 27 graden. De ingeblazen lucht is erg droog waardoor er steeds opnieuw water in...

Afgelopen december hebben we als bezoekgroep, de zieken en ouderen een attentie bezorgd. Zieken waarvan we het weten, zijn bezocht, en ouderen vanaf de gezegende leeftijd van 90 jaar. Zelf mocht ik een pakketje bezorgen bij de heer Goense aan de Landweg. Ik werd vriendelijk ontvangen door vader en...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Altijd bezig…… Er is altijd wel wat te doen. De hele dag door zijn we op school iets aan het doen: we luisteren, denken, vertellen, schrijven, denken, rekenen, computeren, tekenen, wiebelen, lachen, zitten, lopen, rennen (alleen buiten natuurlijk..), springen, helpen, en ga zo maar door. Meestal vindt de meester of...

Na een periode van 30 jaar beëindig ik de voorbereidingen van de eucharistievieringen in zorgcentrum Maria-Oord in Hansweert. Ik bedank de pastores, de koorleden, organisten en andere medewerkers met wie ik samen dit werk heb kunnen realiseren. Ook een woord van dank aan de leiding van Maria-Oord, die altijd...

Dat de Augustijner monnik Maarten Luther in 1517 op de kerkdeur van Wittenberg 95 stellingen openbaar maakte is de aanleiding geweest voor het ontstaan van de Reformatie. Daar ging een persoonlijke ontwikkeling aan vooraf, waarin Luther steeds meer ervan overtuigd raakt dat allerlei praktijken in de katholieke kerk (met...

Paastriduüm H. Pater Damiaanparochie 2017 Op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 april viert de Kerk over de hele wereld weer het Paastriduüm. Na de intocht van Jezus in Jerusalem op de voorafgaande Palmzondag zitten we aan het Laatste Avondmaal dat de Heer met zijn apostelen hield op Witte...

H. Willibrordus, Zierikzee

Koffieochtenden Op dinsdag 4 april hopen we dat een burgeradviseur bereid is ons een en ander te komen vertellen over zijn ervaringen en eventueel vragen te beantwoorden. Voor dinsdag 2 mei is nog geen programma bekend. Aanvang 9.30 uur in het parochiecentrum. Koffieochtenden Brouwershaven Op de woensdagen 12 april en 3 mei...

Goede of Stille Week We zijn op weg naar Pasen. Dat betekent dat we de Veertigdagentijd tegemoet gaan, een tijd van bezinning. In deze tijd valt het niet mee om in alle rust toe te leven naar de Stille Week, ook wel de Goede Week genoemd. Toch probeert de kerk,...

De opbrengst van de collecte bij de Eenheidviering “Samen Vieren in de Westhoek” op 15 januari heeft voor de landelijke en plaatselijke oecumene € 821,45 opgebracht.

Voor spullen voor vluchtelingen op Schouwen-Duiveland. Daar er steeds meer vluchtelingen op Schouwen-Duiveland komen wonen en deze mensen geholpen kunnen worden met uw wellicht overbodige spulletjes doe ik hiervoor graag een oproep. Wat op dit moment het hardst nodig is zijn de volgende artikelen: keukenspulletjes, pannen, bestek, dekbedden en...

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is, wordt er in januari/februari een grote schoonmaak gepland, enthousiaste parochianen melden zich hiervoor regelmatig aan. Helaas zal er voorlopig geen oproep gedaan worden, wellicht hoort u in de tweede helft van dit jaar weer van ons. Het uitstellen heeft gelukkig niets te maken...