Algemeen

Wandeling Zeeuwse Bloemdijken 21 mei Op zondagmiddag 21 mei wordt er een wandeling in de geest van Franciscus van Assisi georganiseerd. Inloop 12.30 – 13.00 uur. Start om 13.00 uur bij Cor Kuyvenhoven en Evelien Apeldoorn in de Van Tilburghstraat 17, Driewegen. We lopen ongeveer 12 km over de bloemdijken,...

Binnen ons katholieke geloof zijn we opgegroeid met afbeeldingen en beelden van heiligen. Onze kerken staan er vol mee, of hebben helaas tijdens de laatste Beeldenstorm (eind jaren zestig van de vorige eeuw) een andere plaats en status gekregen. In andere geloven lag het afbeelden altijd al moeilijker en gevoeliger....

Op woensdag 22 maart 2017 waren in Heinkenszand tien mensen aanwezig bij de Wereldmaaltijd, die werd gehouden in het kader van de Vastenactie. Bij een wereldmaaltijd wordt de hoeveelheid voedsel gebruikt die iedere wereldburger zou nuttigen als alle voedsel op aarde gelijk verdeeld zou worden. Het menu bestond uit...

Al bijna drie jaar wordt er elke drie maanden een voettocht van kerk naar kerk door de Zak van Zuid-Beveland  georganiseerd. Het initiatief daarvoor is indertijd genomen onder de noemer GELOVEN IN DE ZAK. Op 25 MAART a.s. is er weer een voettocht. Dit keer wordt er gestart in de...

Vaak leven wij  tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd. Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden en onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige Christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Op zondag 18 juni tussen 10.00 en 17.00 uur is de traditionele jaarmarkt van ’s-Heerenhoek. Uiteraard zijn de dames van de ‘Kerksnuffel’ ook weer van de partij op hun vaste stek: de tent bij de kerk. Iedereen die de kerk een warm hart toedraagt kan op verschillende manieren helpen: ·         Spullen...

Ouders en kinderen spelen een voorname rol bij de voorbereiding op de het sacrament van de eucharistie (communie) en het vormsel ( hernieuwing van de doopbelofte). Samen met de vertegenwoordigers van pastoresteam ( Jeanine Heezemans) en parochiekerncommissie ( Richard Gielens) zetten ze letterlijk stappen op weg van de eerste...

Moederdag wordt  officieel maar op één dag gevierd: de tweede zondag van mei, maar velen willen de hele meimaand extra aandacht geven aan Maria, de moeder van Jezus. In onze kern heeft Maria Bornhijm samen met pastor Jeanine Heezemans gepleit voor wekelijkse vieringen op bescheiden schaal. Naar aanleiding van...

In het najaar van 2016 gaf Saar (van Rinus) de Jonge- van Eijkeren al aan te willen stoppen met de verspreiding vanuit haar woning aan de Kuijpersdijk te ’s-Heerenhoek. Toen de familie Elstgeest zo’n tien jaar geleden aangaf te verhuizen naar Lewedorp, namen Rinus en Saar spontaan dit knooppunt...

Sinds maart is het beleid van bezorgdienst Parochienieuws gewijzigd. In januari en februari gaven we al aan dat we ons lezersbestand wilden ‘opschonen’, mede om de kosten in de hand te kunnen houden. Een aantal parochianen gaven de afgelopen periode aan prijs te blijven stellen op het beschikbaar stellen...

H. Maria Magdalena, Goes

In Goes doen op zondag 11 juni negen kinderen voor het eerst mee aan de Eucharistie. De aanstaande communicanten zijn Jennifer Reijerse, Sofia Krsaroski, Stijn Nieuwenhuize, Maria Eulink, Samantha van Nes, Aurelio Koolen, Tiago Peixinho, Youri Hamburg en Jacques Nijsten. Ze zijn al een paar maanden aan het oefenen...

We gaan weer al naar het laatste kwartaal van ons gildejaar, een mooi jaar met leuke en leerzame activiteiten. We hebben op de jaarvergadering na 10 jaar afscheid genomen van Denise Bouman als secretaris, ze heeft aangegeven dat het voor haar genoeg is. Denise bedankt voor je inzet al...

K B                GOES Op donderdag 6 april jl. was er de drukbezochte bijeenkomst “Wat ter tafel komt” met als thema de “Wilsverklaring”. Woensdag 19 april hadden we onze voorjaarsreis “Biesbosch en Bloemen” met  bezoek aan Hortensiakwekerij Inrana te Strijbeek en vervolgens vanuit Drimmelen een vaartocht door het prachtige natuurgebied Nationaal Park “De...

Jopie en Jan Minnaard waren 20 april te gast. Geboeid luisterden de aanwezigen naar verhalen in het Zuid-Bevelandse dialect. Verhalen met veel humor en spanning. Jan noemde uitdrukkingen en namen van dieren in het dialect van de Zak, die vaak met een glimlach werden begroet. Een heerlijke middag! Namens de...

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Blasius, Heinkenszand

Collectes eigen kerk               € 1145.48  Collectes caritas  29 januari        collecte eigen kerk                             € 81,00 4 februari        diaconie in eigen parochie                 € 97,00 18 februari      vastenactie                                         € 60,01 26 februari      lesmateriaal ’s-Heer Arendskerke      € 86,00            18 maart          Noodopvang De Bevelanden            € 060,00 26 maart          collecte eigen kerk                             € 074,00 1 april              diaconie in eigen parochie                  €...

In de Nestor die een dezer dagen bij u in de bus valt kon u ook iets lezen over de KBO. Ik vond het wel nuttig om voor onze parochianen, die nog geen lid zijn  van de KBO, wat wetenswaardigheden in het Parochienieuws te plaatsen. Net een beetje bekomen van...

3 en 10 april werd de  pastorie schoongemaakt. 16 dames hadden zich aangemeld om het schoonmaakwerk uit te voeren. De pastorie heeft veel kamers zowel beneden als boven. Kasten met inhoud en niet te vergeten keuken, gangen, enz. Voor de hoge plafonds beneden was een beroep gedaan op de...

Bijzondere vieringen.  11 juni Eerste  Heilige Communieviering Na de kennismakingsviering is het nu weer tijd voor de communieviering. De kinderen zijn zich onder begeleiding van juf Alicia aan het voorbereiden op deze dag. Met behulp van de ouders is er een viering gemaakt, waarin pastoor Van Hees zal voorgaan. Free Spirit...

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

Op 9 april werd door pastoor Fons van Hees op ons kerkhof een nieuwe Mariakapel gewijd. Omdat het die dag Palmzondag was, gebruikte de pastoor hiervoor een in de mis gewijd palmtakje. Het is een mooie kapel geworden, met twee prachtige gebrandschilderde ramen en een puntgaaf kruis aan de...

Bij deze editie van Parochienieuws treft u als extra bijlage de financiële rekening en verantwoording over 2016 en de begroting voor 2017 aan. Toegevoegd is ook de acceptgiro die u kunt gebruiken om uw jaarlijkse bijdrage aan de Kwadendamse geloofsgemeenschap over te maken. Uiteraard hopen we weer op uw...

De Damiaanparochie heeft speciaal voor de processie vlaggen laten ontwerpen en vervaardigen. Ziehier het resultaat. Ze zijn te koop voor de prijs van € 15,- in het parochiehuis.Het zou fantastisch zijn als op vele plaatsen in en om het dorp deze vlaggen uithangen. Meer informatie over de processie op...

Het zal dit jaar de negende keer zijn dat de gospeldienst plaatsvindt. Elk jaar is de kerk tijdens deze speciale viering helemaal vol; wij adviseren u dan ook om op tijd aanwezig te zijn. De muziek tijdens deze viering wordt verzorgd door Lady A uit de U. S. of A....

Het was u al bekend dat de gastvrouwen die sinds jaar en dag het parochiehuis schoonhouden, hebben aangegeven op korte termijn hun werkzaamheden te willen neerleggen. Daar is binnen de kerncommissie alle begrip voor, want hoewel de meeste mensen na hun pensionering stoppen met werken, gingen deze dames gewoon...

H. Eligius, Lewedorp

Op donderdag 9 maart hield de K.B.O. afdeling Lewedorp haar jaarvergadering. Tijdens deze vergadering is er afscheid genomen van de penningmeester Klazien Rijk. Na eerst jaren secretaresse geweest te zijn en ruim 22 jaar bestuurslid, nam zij nu afscheid van ’t bestuur. Enkele jaren geleden is haar de zilveren speld...

Regelmatig worden er door de Caritas collectes gehouden voor verschillende goede doelen. Het afgelopen halfjaar van 2016 zijn de volgende opbrengsten hiervoor opgehaald: 3  juli               Kerk in Nood                      € 52,20 7  augustus    Focus 2                                €  57,75 4  september Artsen zonder grenzen     € 32,75 25 september Lokale Caritas                    € 58,10 2  oktober       Wereldmissiedag v.d. Kinderen                             €...

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is er in onze kerk een oecumenische viering uit de regio, hieraan doen verschillende parochiekernen en protestantse kerken uit de Zak van Zuid-Beveland mee. De aanvang van de dienst is om 10.00 uur en zal worden voor gegaan door pastor Harrie Buijssen en dominee Marjo Wisse. De dienst wordt...

Op zondag 21 mei 2017 is het weer zover. Dan doen 6 kinderen hun eerste Heilige Communie. Reken maar dat Roy Geelhoed, Danielle van Stee, Serena Verdonk, Chantal Verdonk, Bart van Stee en Keano Rooze er zin in hebben! Elke “communieles” zijn ze allemaal super enthousiast, dus dat gaat op 21 mei...

In de parochiezaal tenzij anders vermeld. 11 mei voorbereiding 1e Heilige Communie 15.30 uur – 17.00 uur. 29 mei parochiekernvergadering 19.30 uur  

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

Op zondag 18 juni willen we in de eucharistieviering van 9.30 uur, de kinderen die afgelopen jaar in onze parochiekern gedoopt, hun eerste communie hebben gedaan of zijn gevormd, nog eens extra in het zonnetje zetten. Dit belooft dus een bijzondere viering te worden waar deze drie mooie sacramenten...

Op zondag 28 mei om 9.30 uur zal er op een bijzondere locatie in Ovezande een eucharistieviering plaats vinden. Op deze dag vindt de viering plaats in een festivaltent op het terrein van de Klomp Festivals (voetbalveld Ovezande).  Gezeten aan picknicktafels en op stoelen zullen we genieten van deze ...

Op zaterdagavond 3 juni zullen deze de vormelingen uit verschillende kernen van de Pater Damiaanparochie hun Heilig Vormsel doen in de viering van 19.00 uur in Ovezande.  Vormheer vicaris Wiel Wiertz zal samen met pastor Jeanine Heezemans voor in deze viering. Koor ”Oal in“ zal de liederen verzorgen. Dat...

Van vrijdagavond 12 mei tot zaterdag 13 mei eind van de middag logeren alle zeventien vormelingen uit Ovezande, ‘s Heerenhoek, Heinkenszand en Goes, in de pastorie van Ovezande. Er wordt gewerkt aan het project “in Vuur en Vlam”. Ze zullen kennis maken met de vormheer Vicaris Wiel Wiertz. Ze...

Stilletjes aan is het een traditie geworden om in onze kerk in mei een tentoonstelling  te houden. Het onderwerp van dit jaar is het Heilig Hart.  Op vier zondagen in mei kunt u uw kennis hierover komen uitbreiden. Of misschien is het een onderwerp waar u nog nooit bij stil...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

De kerkenraad van de PKN-Gemeente De Levensbron te Rilland wil de parochianen van de voormalige Sint Jozefkerk te Rilland van harte uitnodigen voor de Pinksterdienst op zondag 4 juni 2017, aanvang 9.30 uur.Tijdens deze dienst zal de luidklok, die eerst een plaats heeft gehad in het klooster te Rilland...

Het Rhetoricagilde vergadert, zoals eerder gemeld, tweemaal per jaar. De voorjaarsvergadering vindt plaats op de tweede zondag in februari. Tijdens deze vergadering wordt de datum van de mei-vergadering vastgelegd en kunnen voorstellen worden ingediend die in de mei-vergadering in behandeling worden genomen. Voorafgaand aan de mei-vergadering wordt een gezongen...

Een mooie religieuze beleving om deze uitgebreide vieringen in onze parochiekern mee te maken. De voorgangers waren Pastoor Van Hees en Pastoraal medewerker Jeanine Heezemans.  Zij werden geassisteerd door misdienaars, acolieten en lectoren uit parochiekernen Hansweert, Kwadendamme, ’s-Heerenhoek, Lewedorp en Ovezande. Op Witte Donderdag (60 bezoekers) werd gezonden door...

In de afgelopen maand heb ik mijn best gedaan om het ledenbestand en de lijsten van ontvangers van het Parochienieuws weer bij te werken en up to date te maken. Mochten er toch leden zijn die vinden ten onrechte wel of niet in het ledenbestand te staan of het...

Pasen is: paaseieren, uitlopende takken, aangenamere temperaturen en langer licht. Pasen is: opstanding. God heeft Jezus doen opstaan uit de dood. Pasen is: LEVEN!!! Korter kun je het niet zeggen. In dit thema van Trefwoord leren de kinderen verschillende betekenissen van opstaan: ’s morgens uit bed komen en actief worden, dingen aanpakken die veranderd /...

H. Willibrordus, Zierikzee

Seniorencafé Op donderdagavond 1 juni staat er weer een seniorencafé gepland in fiZi in Zierikzee. U wordt vanaf 19.30 uur verwacht en de avond wordt ingevuld door dhr. Hans Sakkers die ons een interessante avond belooft met zijn verhaal over de slag om de Schelde. Daarna kunnen we nog gezellig...

Zaterdag 20 mei: concert "Cathedral Music" in de Adriaanskerk te Dreischor. Zondag 21 mei: kerkdienst met kleurrijke mensen om 17.00 uur in de Thomaskerk. Zaterdag 25 juni: voettocht van Nieuwdorp naar ’s-Heerenhoek. Meer informatie in het volgende nummer.

Opbrengst collecte De collecte gehouden tijdens de oecumenische vieringen in de Goede Week heeft totaal € 1017,00 opgebracht. Deze is bestemd voor Myanmar (Birma),  het 40-dagen project van Kerk-in-Actie. Voorwaar een mooi bedrag. Oecumenische Pinksterfakkel Ook dit jaar zal de Pinksterfakkel weer worden doorgegeven tijdens de estafette op 4 juni. Daarbij zal vanuit...

Op zondag 18 juni wordt er weer een speciale Afrikadienst georganiseerd. Het Afrika-Engakoor komt wederom de dienst opluisteren met hun prachtige Afrikaanse muziek en zang. De dienst staat geheel in het teken van het Palabanakinderdorp voor aidsweeskinderen in Zambia van de Pola van der Donckstichting. Ook vieren zij hun 20-jarig jubileum...

Eindelijk is het dan zover. Op woensdag 26 april heeft Cees van Egmond versierselen opgespeld gekregen van burgemeester Gerard Rabelink. Niet alleen voor onze parochie is hij een persoon met gouden handen, maar ook voor vele andere vrijwilligersorganisaties zoals buurtvereniging “De Waterpoort” en de Museumhaven, beiden te  Zierikzee. Een warm persoon met...