Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Dit is het motto van carnaval 2017 in ’t Kraaienist en dus ook het thema van de jaarlijkse carnavalsmis. De carnavalsmis wordt dit jaar gehouden op carnaval-vrijdag 24 februari en begint uiteraard weer om 19.30 uur in de H. Eligiuskerk. De mis zal aanmerkelijk korter zijn dan vorig jaar; een uurtje volstaat ruimschoots om er een vrolijke, gepaste en feestelijke viering van te maken. Dit keer wordt het extra speciaal; daar nu voor de eerste keer Prins Marcel regeert over ’t Kraaienist! Een rol, die hem, gezien zijn militaire achtergrond, perfect op het lijf geschreven is. Hij zal zijn visie geven over actuele zaken,...

Zoals het elke parochiekern betaamt, werd in het eerste weekend van het nieuwe jaar ook hier een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Na de toespraak van de voorzitter van de parochiekerncommissie Leo Rentmeester, werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een ‘nazit’ in de parochiezaal naast de kerk. Onder het genot van een kopje koffie werd niet alleen nagepraat over de inhoud van de speech, maar werden ook oude en nieuwe herinneringen opgehaald. Enkele hoofdpunten uit de toespraak: Vitaliteit en financieel gezond blijven kernpunten voor elke parochiekern. Hoe lang kunnen we alle kernen op beide vlakken kerngezond houden? Lewedorp is trots op zijn vrijwilligers die...

In december en januari waren er veel kindernevendiensten. Op 4 december en 8 januari hadden we vieringen die in het teken stonden van de adventsperiode en Drie- koningen. Op 11 december en 22 januari waren de oecumenische vieringen. Samen met de kindernevendienstgroep van de PKN-kerk gingen de kinderen in hun eigen viering naar verhalen luisteren en leuke werkjes maken. Graag zien wij jullie weer op 5 februari en/of 5 maart tijdens de kindernevendienstviering.
Lief en Leed

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016