Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Op zaterdag 29 april organiseert de diaconie van de protestantse kerk van Lewedorp (Zandkreekstraat 31) een fietstocht samen met de Protestantse kerken van Borssele (Plein 66) en’s-Heer Arendskerke (Torenring 2). Start vanuit de kerken tussen 11.00 en 13.00 uur. Meedoen kost €5,- en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. U krijgt een routekaart en een consumptiebon. Bij alle drie de kerken bent u van harte welkom voor koffie/thee/limonade met iets lekkers. De opbrengst is voor Stichting projecten in Nepal. In elk deelnemend dorp staan zij met een kraampje met daarin  Nepalese spulletjes die u kunt bewonderen en kopen. Op...

2 april is de eerstvolgende kindernevendienst en crèche. In onze eigen viering staan we zeker stil bij de veertigdagentijd. Op eerste paasdag (16 april) is er een gezinsviering. U bent allen van harte welkom (van 0 tot … jaar). Omdat het een gezinsviering is, blijven we ook met alle kinderen in de kerk. Is deze viering voor de allerkleinste kerkgangers toch te lang, dan gaat een van de werkgroepsleden met deze kinderen naar achteren voor de crèche. Schroom niet om dit aan ons kenbaar te maken. We beloven er weer een leuke viering van te maken voor jong en oud. Kindernevendienstwerkgroep

In de parochiezaal tenzij anders vermeld. 3 april 19.30 uur parochiekernvergadering  
Lief en Leed

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016