Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

Op donderdag 9 maart hield de K.B.O. afdeling Lewedorp haar jaarvergadering. Tijdens deze vergadering is er afscheid genomen van de penningmeester Klazien Rijk. Na eerst jaren secretaresse geweest te zijn en ruim 22 jaar bestuurslid, nam zij nu afscheid van ’t bestuur. Enkele jaren geleden is haar de zilveren speld van verdiensten bij de KBO opgespeld ook al heeft zij aangegeven nog hand- en spandiensten te willen verlenen.  Na lovende woorden van dankbaarheid kreeg zij een plant aangeboden. Na nog enkele gezellige potjes bingo te spelen werd deze gezellige middag afgesloten. Nu zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste bestuursleden en...

Regelmatig worden er door de Caritas collectes gehouden voor verschillende goede doelen. Het afgelopen halfjaar van 2016 zijn de volgende opbrengsten hiervoor opgehaald: 3  juli               Kerk in Nood                      € 52,20 7  augustus    Focus 2                                €  57,75 4  september Artsen zonder grenzen     € 32,75 25 september Lokale Caritas                    € 58,10 2  oktober       Wereldmissiedag v.d. Kinderen                             € 67,95 23 oktober      Palabana kinderdorp        € 73,70 6  november  Zondag v.d. oecumene      € 56,36 27 november Straatkinderen Rwanda     € 73,70 4  december   Zieken en bejaarden         € 53,85   Wij willen iedereen hiervoor bedanken. Caritas kern Lewedorp

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is er in onze kerk een oecumenische viering uit de regio, hieraan doen verschillende parochiekernen en protestantse kerken uit de Zak van Zuid-Beveland mee. De aanvang van de dienst is om 10.00 uur en zal worden voor gegaan door pastor Harrie Buijssen en dominee Marjo Wisse. De dienst wordt ondersteund door een uitgebreid Eligius koor. De collecte is bestemd voor voedselbank “de Bevelanden”. Na de dienst willen wij onder het genot van een kop koffie of thee nog even gezellig samen zijn. Voorafgaand aan de dienst is er voor de liefhebbers een WANDELING in de omgeving Lewedorp.  Deze start om 8.30 uur...
Lief en Leed

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Parochiegids Lewedorp 2015-2016