Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

En natuurlik zie me me je nae de carnaval wee graag trug. Op den 1ste maerte worre de assiekruusjes uut’edeêld. En ok voe dan ouwe me de wind graag in de zeilen. Marga van de Plasse, Hans de Vos

Wegens succes geprolongeerd: het carnavalsontbijt. Voorafgaand aan de carnavalsmis eten prins en pastor met hun gevolg samen in de grote kamer van ons parochiehuis. In goede samenwerking met bakker Sjors genieten zo’n veertig mensen van een stevig ontbijt. Vermeldenswaard is natuurlijk ook het verblijf van onze koninklijke hoogheid prins Geêrt den 1sten in onze eigen B&BB (Bed en Broodje Bonifacius). Er wordt daar zo goed voor hem gezorgd dat hij alle jaren terugkeert in dit warme nest. Zo is het voor hem mogelijk om de belangrijke taken die aan dit ambt verbonden zijn op verantwoorde wijze ten uitvoer te brengen.

Op zondag 19 februari, om elleve van elleve, è me de wind in de zeilen. Dat is naemelik ’t motto van carnaval 2017 in de Pikpot. Toen a m’ uuteindelik deur krege wat a de precieze tekst van dat motto was (ierover laeter meêr), vonde me da die uuteindelik eêl goed uutkomt, da ’t motto butengewoon van toepassieng is: de wind in de zeilen. Beter ao ‘t Pikpotbestuur ‘t nie kunnen verzinne; ‘n flienke wind in de zeilen, die ku m’ as Kwîdamese kerke goed gebruke! Mae voe noe: me litte de wind zeker nie deur ‘t ekken waaie, en...
Lief en Leed

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 10.45 uur
In principe ieder 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993