Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

Op 9 april werd door pastoor Fons van Hees op ons kerkhof een nieuwe Mariakapel gewijd. Omdat het die dag Palmzondag was, gebruikte de pastoor hiervoor een in de mis gewijd palmtakje. Het is een mooie kapel geworden, met twee prachtige gebrandschilderde ramen en een puntgaaf kruis aan de nok. En een mooi, groot Mariabeeld natuurlijk. Aan deze Maria werd de passende naam ‘Maria van Vreeland’ gegeven. ‘Vreeland’ is namelijk de naam van de polder waarin de kapel staat (Nieuw Vreeland), én deze naam verwijst naar een vredeland, een land waarin Maria ons vrede en vertroosting brengt. Pastoor van...

Bij deze editie van Parochienieuws treft u als extra bijlage de financiële rekening en verantwoording over 2016 en de begroting voor 2017 aan. Toegevoegd is ook de acceptgiro die u kunt gebruiken om uw jaarlijkse bijdrage aan de Kwadendamse geloofsgemeenschap over te maken. Uiteraard hopen we weer op uw aller steun. Mocht de bijlage niet zijn toegevoegd, dan graag een berichtje aan het parochiehuis, opdat wij u alsnog in ons financiële reilen en zeilen inzage kunnen geven. Parochiekerncommissie

De Damiaanparochie heeft speciaal voor de processie vlaggen laten ontwerpen en vervaardigen. Ziehier het resultaat. Ze zijn te koop voor de prijs van € 15,- in het parochiehuis.Het zou fantastisch zijn als op vele plaatsen in en om het dorp deze vlaggen uithangen. Meer informatie over de processie op 18 juni a.s. vindt u in het algemene deel van deze website.
Lief en Leed

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993