Nieuws uit Parochiekern Kwadendamme

Dit is de pen van Léon Phernambucq. Anneke en ik wonen nu ruim 41 jaar in Kwadendamme. Toen we ons aan de Siguitsedijk ‘nestelden’ waren we één van de weinige protestantse gezinnen in een verder katholiek dorp. Voor ons was het geen enkele overweging of we onze zonen op het dorp op school zouden laten gaan. Hoewel belijdend lid van de hervormde kerk heb ik me altijd meer algemeen christelijk gevoeld. Dat gevoel werd nog versterkt toen ik al heel jong, vanaf mijn achttiende, enkele jaren Nederlands gaf aan leerlingen van het Sint Willibrordcollege in Goes. Toen nog als...

De avondschool van de stichting Nabasnoogo is sinds 2001 actief. Het lesprogramma is aangepast aan volwassenen; er zijn vijf klassen en vijf onderwijzers, en er wordt lesgegeven van maandag t/m vrijdag, elke avond van 18.30 – 20.30 uur. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er in totaal 49 vrouwen en 56 mannen ingeschreven. Elke nieuwe leerling wordt door een onderwijzer getest en op het geëigende niveau toegelaten. Sommige deelnemers hebben vroeger een paar jaar school gehad, anderen helemaal niet. Na vijf jaar, aan het einde van de opleiding, gaan de deelnemers op voor het officiële examen van de basisschool, dat...

Nadat vele mensen een vakkundige bijdrage aan de Mariakapel hebben geleverd, nadert deze haar voltooiing. Een mooi stukje vakmanschap valt inmiddels te bewonderen. Ten tijde van het schrijven van dit stukje rest slechts nog de inrichting, waarvoor gedacht wordt aan een tableau waarop offerkaarsen kunnen branden, een bloemengroet gebracht kan worden, en uiteraard aan een mooie console waarop het Mariabeeld geplaatst kan worden. En niet te vergeten het weer op orde brengen van de omgeving van de kapel. Inmiddels is de datum bekend waarop de Mariakapel wordt ingezegend: op Palmzondag, 9 april, zal pastoor Van Hees deze eervolle taak verrichten....
Lief en Leed

Correspondentie-adres:kwadensolo
J. Frisostraat 5
4434 AC
Kwadendamme
Website: www.kerk-kwadendame.nl
E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

Spreekuur:
Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van of namens de parochiekerncommissie aanwezig tussen 9.00 – 12.00 uur. – Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.

Bankzaken:
ING: NL42INGB0000394345 Parochiekern Kwadendamme
Rabo: NL10 RABO 0346034183 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme

Vieringen:
Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.

Intenties en andere mededelingen worden afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.

Doopcontactpersoon: Marga v.d. Plasse, 0113-649605

Inleveren kopij Parochienieuws: e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl Hans de Vos, Siguitsedijk 29, 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993