Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Periode 26-11/18-12-2016   collectes eigen kerk € 409,55   bijzondere collecte   uitvaart ( storting ) Adriana Pieterse € 173,95       CARITAS collectes ( afzonderlijke stortingen )   diaconie in eigen parochie € 85,50   3/4 december vastenactie € 91,91     totaal Caritascollectes € 177,41     collectes eigen kerk 23/12 : bijdrage musica Cordes € 100,00 24/12 : 19.00 uur ; eigen kerk ( o.a. schilderwerk ) € 219,23 24/12 : 21.00 uur ; eigen kerk ( schilderwerk ) € 608,27 24/12 : eigen kerk € 256,71 25/12 : eigen kerk € 200,90 totaal € 1.385,11 CARITAS collectes 25/12 : Stichting leergeld € 130,36 26/12 : levende kerststal ; kerstpakketten € 251,30 totaal Caritascollectes € 381,66  

Het is net 4 januari in het kersverse jaar 2017 en ik ben al weer aan het prakkiseren over de inbreng van de KBO aan het Parochienieuws dat op 19 januari verschijnt. Een mooie gelegenheid om onze mede parochianen, namens de KBO, een gezond, gezegend en voorspoedig  2017 toe te wensen. We zullen maar hopen, dat alles zijn gangetje  blijft gaan. Het eerste treurige feit heeft zich al  aan gediend. Wij zijn uitgenodigd voor de uitvaartdienst van Fons de Maat op 6 januari a.s. We mogen in dankbaarheid terug denken aan Fons. Hij was vroeger het boegbeeld van de...

De kerstvieringen werden weer druk bezocht vooral de viering van 19.00 uur op 24 december was erg druk. De kinderen van groep 3 hebben o.l.v. hun juffen en ondersteund door Young Spirit o.l.v. juf Eliane een mooie musical opgevoerd. Iedereen heeft er erg van genoten. Op eerste kerstdag was er ook weer de kerstmaaltijd die wordt georganiseerd in samenwerking met de Samen op weg kerk. Er waren ongeveer 30 gasten en die genoten van een heerlijke en gezellige maaltijd. Onze dank gaat ook hiervoor uit naar alle mensen die geholpen hebben er een fijne maaltijd van te maken. Dankzij het stukje...
Lief en Leed

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Doopcontactpersoon: 
Karin Oudmaijer
T: 0113-567270
E: oudmaijer2@zeelandnet.nl

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand