Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

collectes eigen kerk € 303,00 CARITAS collectes   1-jan Diaconie in eigen Parochie € 64,25 7-jan Caritas € 75,00   totaal Caritascollectes € 139,25        

Als ik de INFO klaarstoom, die in de Nestor zal liggen die rond 17 febr. verschijnt denk ik ook aan het Parochienieuws. Omdat heel veel parochianen geen Nestor lezen, vind ik het belangrijk om die mensen toch te bereiken met het KBO gebeuren. Het lijkt mij nog steeds een welkome informatie voor alle parochianen. Belangrijk in de laatste INFO is de uitnodiging aan alle leden voor de Algemene Jaarvergadering, die werdt gehouden op 2 maart, 's middags 13.30 uur in de zaal van de Barbesteinkerk aan Clara's Pad. Rond de klok  van 2 uur waren, in nauw overleg met Ter...

In samenwerking met Caritas van de Rooms Katholieke Kerk en het Diaconaal beraad van de Protestantse gemeente van Heinkenszand is voor de 5e keer het kerstdiner op 1e kerstdag voor ouderen en alleenstaanden gehouden. Voorafgaand aan het diner werd iedereen ontvangen met koffie en gebak in hun eigen kerk na afloop van de viering. Tot aan het diner werd de tijd gevuld met twee eigentijdse kerstverhalen van Ria Hoogesteger en werden er door het dameskoor verschillende kerstliederen gezongen onder leiding van Tuur Remijn. Ds. Van Wijk verzorgde het gebed voor de maaltijd en pastoor Van Hees, die iets later aanschoof,  het gebed...
Lief en Leed

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Doopcontactpersoon: 
Karin Oudmaijer
T: 0113-567270
E: oudmaijer2@zeelandnet.nl

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand