Nieuws uit Parochiekern Heinkenszand

Collectes eigen kerk               € 1145.48  Collectes caritas  29 januari        collecte eigen kerk                             € 81,00 4 februari        diaconie in eigen parochie                 € 97,00 18 februari      vastenactie                                         € 60,01 26 februari      lesmateriaal ’s-Heer Arendskerke      € 86,00            18 maart          Noodopvang De Bevelanden            € 060,00 26 maart          collecte eigen kerk                             € 074,00 1 april              diaconie in eigen parochie                  € 167,03 16 april            Emergis                                              € 246,31

In de Nestor die een dezer dagen bij u in de bus valt kon u ook iets lezen over de KBO. Ik vond het wel nuttig om voor onze parochianen, die nog geen lid zijn  van de KBO, wat wetenswaardigheden in het Parochienieuws te plaatsen. Net een beetje bekomen van de rompslomp rond het maken van een paasstuk op 6 april, wil ik jullie toch iets meegeven over het maken van dat paasstuk. Wij hebben onder leiding van Jozien Weststrate een modern stukje gemaakt, in oasis op een glazen bord. Het was alleen al een hele heisa om het materiaal...

3 en 10 april werd de  pastorie schoongemaakt. 16 dames hadden zich aangemeld om het schoonmaakwerk uit te voeren. De pastorie heeft veel kamers zowel beneden als boven. Kasten met inhoud en niet te vergeten keuken, gangen, enz. Voor de hoge plafonds beneden was een beroep gedaan op de onderhoudsploeg, die de plafonds beneden stofvrij hadden gemaakt en ook een hoge ladder hadden neergezet. Het werk kon beginnen en met veel enthousiasme werden gordijnen afgehaald, ramen gewassen, gesopt noem maar op. Na afloop werden de gordijnen, theedoeken mee naar huis genomen om te wassen. Het was mooi om te...
Lief en Leed

Correspondentie-adres:subhzandsolod
Kerkdreef 4
4451 AD Heinkenszand
T: 0113-561216
E: info@blasius.nl
I: www.blasius.nl

Spreekuur:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen.

Spoedzaken:
T: 0113-561756 of 06-53166577 (Sjaak Priem)

Doopcontactpersoon: 
Karin Oudmaijer
T: 0113-567270
E: oudmaijer2@zeelandnet.nl

Inleveren kopij Parochienieuws:
Addie Neelen
Stationsweg 30
Heinkenszand
E: addieneelen@zeelandnet.nl

Financiële gegevens:
Rabobank NL29RABO0128502126
t.n.v. Parochie H. Blasius Heinkenszand