Nieuws uit Parochiekern Goes

het is een goed gebruik om de veertigdagentijd voor Pasen te bestemmen voor inkeer. Daarom worden er dit jaar ook weer vespers gehouden en wel vanaf zondag  5 maart tot en met zondag 9 april ’s middags tussen 17.00 en 17.45 uur in de Grote kerk te Goes. Er is ruimte voor bezinning door zang, gebed en stilte. Ds. Nelleke van der Linden verzorgt als vanouds de lezingen, de (korte) overdenkingen en de gebeden, maar anders dan vroeger zullen er verscheidene cantorijen, organisten en dirigenten aan de diensten meewerken. Het programma is als volgt: 19 Maart Vespers Luscinia olv Wim...

8 oktober:                  Goese Missionarissen                                                €      67,11 12 – 13 november      Regionaal project Het Palabana Kinderdorp                 €     210,21 3 – 4 december            Sint Nicolaas / Kerstactie                                    €      236,87 17 – 18 december         Bisschoppelijke Adventsactie                                  €     188,35 Hartelijk dank voor uw bijdrage! Caritaskern Goes

Omgekeerd huisbezoek, donderdagmiddag 20 april 2017.  Op deze middag zullen Jan en Jopie Minnaard onze gasten zijn. Zij gaan verhalen vertellen in het Zuid-Bevelands dialect. Voor enkele van ons geen onbekenden, want ze nemen ook regelmatig deel in ’t Kerkje van (Ellesdiek) Ellewoutsdijk. Plaats van deze middag: Magdalenazaal, Singelstraat 9. Tijd: van 14.00 – 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de zaal open. U wordt verwelkomd met een kopje koffie of thee met wat lekkers. In de loop van de middag wordt u ook nog een drankje en een hapje aangeboden. Voor de organisatie van de middag is het...
Lief en Leed

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl