Nieuws uit Parochiekern Goes

Graag wil ik beginnen met u allen, namens het hele bestuur, een gezond en voorspoedig jaar te wensen. We zijn het jaar al begonnen met de Nieuwjaarsbijeenkomst die door zeer velen is bezocht en heel gezellig was ook de hapjes en drankjes vielen goed in de smaak. We vervolgen ons programma met enkele wijzigingen die u toegestuurd krijgt.    Donderdag 2 februari gaan we weer heerlijk eten bij Aziatisch restaurant de Paradijsvogel in ’s Gravenpolder. Het is weer een buffet dus voor ieder wat wils! Vergeet u zich niet op te geven.  Dan komt op 21 februari de heer Hannewijk ...

Op verzoek van de koster Ton Perenboom, hebben enkele leden van de parochiële missiewerkgroep, na de viering van zondag 11 december, de collectebus van de missie leeggemaakt. Deze collectebus is aan de muur verankerd bij “het winkeltje”. Na het tellen van de inhoud bleek er een bedrag van    € 211,—in de collectebus te zitten. Hierbij willen wij de gulle gevers van harte bedanken. Namens de Parochiële Missiewerkgroep, K.Prent.

Als KBO willen wij ook in het nieuwe jaar er zijn voor onze leden. Zeker in deze moeilijke tijden op het gebied van zorg en sociale wetgeving raken steeds meer ouderen ervan overtuigd dat een sterke KBO hun belangen beter kan behartigen dan dat zij dat alleen moeten doen. Belangenbehartiging is dus een belangrijke taak, maar ook het tot stand brengen van een maatschappelijk contact tussen de leden is een voorname taak. Donderdag 2 februari organiseren wij, wederom een bijeenkomst “Wat ter Tafel komt”, met als thema: Levenstestament - Testament en Schenkingen. De bijeenkomst is in de Magdalenazaal aanvang...
Lief en Leed

Correspondentieadres:subgoessolod
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes

Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754

Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes

Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434

Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)

Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610

Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl

Vragen inzake bezorging/adressering Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl