Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website.

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Al bijna drie jaar wordt er elke drie maanden een voettocht van kerk naar kerk door de Zak van Zuid-Beveland  georganiseerd. Het initiatief daarvoor is indertijd genomen onder de noemer GELOVEN IN DE ZAK. Op 25 MAART a.s. is er weer een voettocht. Dit keer wordt er gestart in de...

Vaak leven wij  tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd. Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden en onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige Christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor...

In de nacht van 18 op 19 maart 2017 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang  gehouden. Met als thema dit jaar:  Voor U in ootmoed, met U in geloof, U in stilte. (Dag Hammarskjöld.) Onze regio hoopt ook dit jaar samen met Bergen Op Zoom met een volle...

Gebed voor de Vastentijd

Goede God,
er zijn veel dingen die mij bezig houden
in mijn gezin, op mijn werk
en in de wereld waarin ik leef.
Vaak maak ik mij druk om zaken
die er eigenlijk niet zo toe doen.
Meestal gaat het dan om dingen,
die – strikt genomen –
alleen voor mijzelf van belang zijn.
Dan heb ik te weinig oog
voor wat mensen om mij heen
werkelijk nodig hebben.
In deze tijd van vasten en bezinning
wil ik mij meer dan anders concentreren
op wat echt van waarde is:
alles wat klein en weerloos is,
alle mensen die – vaak onuitgesproken –
erom vragen behoed te worden,
iedereen die verlegen zit
om een vriendelijk gebaar, een bemoedigend woord.
Daarom vraag ik u, goede God,
mij vandaag uw genade te verlenen,
zodat ik beter zicht krijg
op wat er werkelijk toe doet.
Amen.