Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website.

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

The next step Je bent naar de wereldjongendagen  geweest. Je hebt een bijzondere ervaring opgedaan op vakantie of je bent in je parochie geraakt door je geloof. Door iets of iemand ben je getriggerd om voer het katholieke geloof na te gaan denken. Maar dan? Waar ga je heen met je...

We zijn nu al een paar maanden bezig om de kinderpagina een andere inhoud te geven. Alleen de naam willen we ook graag veranderen. We zijn op zoek naar leuke ideeën. We willen er graag een wedstrijd van maken. De leukste naam krijgt als prijs zijn/haar naam in het...

Arjan Wilschut, 24 bladzijden kinderbijbel  €9,95 Simon de schildpad beleeft de vreemdste en spannendste dag van zijn leven. Hij krijgt bezoek van een duif die hem vertelt dat er een zondvloed zal komen en dat hij is uitgekozen om mee te varen op de Ark van Noach. Simon begrijpt er...

Advent

Advent betekent:
er komt iemand, je krijgt bezoek.
Het is de aankondiging van een gast.
Heilige profeten,
woordvoerders van God,
hebben het voorzegd:
er komt iemand.
Jezus, Redder, Messias.

Maar verwachten wij wel bezoek?
Komt het wel gelegen?
Hebben we eigenlijk wel tijd?
Of zien we juist naar zo iemand uit,
bewust of onbewust?
Iemand die ons aanspreekt,
echt aanspreekt.
Iemand die uitkomst brengt,
omdat we goede raad nodig hebben.
Iemand die onze kwetsuren helen kan.
Iemand die recht trekt wat krom is.
Iemand die zelf kwetsbaar wil zijn
en juist daarom heel krachtig is.
Iemand die onze heiland kan zijn.
Jezus, Redder, Messias.

In dat geval tref je maatregelen,
je zorgt dat je thuis bent,
je ruimt op en haalt in huis,
je wilt er helemaal klaar voor zijn
om als een goede gastheer de gast te ontvangen.
Jezus, Redder, Messias.