Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website.

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Op vrijdag 14 april (en niet januari zoals per ongeluk op de foto staat) is er een bijzondere film te zien op de zolder van de pastorie in Heinkenszand. Alle jongeren die hiervoor belangstelling hebben, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. O ja: welke film? Laat je verrassen! Het verhaal gaat...

Op woensdag 22 maart 2017 waren in Heinkenszand tien mensen aanwezig bij de Wereldmaaltijd, die werd gehouden in het kader van de Vastenactie. Bij een wereldmaaltijd wordt de hoeveelheid voedsel gebruikt die iedere wereldburger zou nuttigen als alle voedsel op aarde gelijk verdeeld zou worden. Het menu bestond uit...

Al bijna drie jaar wordt er elke drie maanden een voettocht van kerk naar kerk door de Zak van Zuid-Beveland  georganiseerd. Het initiatief daarvoor is indertijd genomen onder de noemer GELOVEN IN DE ZAK. Op 25 MAART a.s. is er weer een voettocht. Dit keer wordt er gestart in de...

Pasen: Het leven krijgt weer kleur

Geel van de zon, de warmte die je nodig hebt,
het licht voor jou en mij: het donker gaat voorbij.
Rood van de liefde, die mensen aan elkaar verbindt.
Die is oneindig groot en sterker dan de dood.
Groen van de hoop: de muren vallen steen voor steen.
We zien elkaar weer staan, een nieuwe tijd breekt aan.
Van donker naar licht,
van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
want Jezus is opgestaan,
de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur
Voor jou en mij!