Fijn dat u/je de website bezoekt van onze parochie. De Pater Damiaanparochie is een dynamische geloofsgemeenschap, die is samengesteld uit verschillende parochiekernen. Graag maken we u/je wegwijs verderop in deze website.

We willen een open en uitnodigende parochie zijn, die midden in de hedendaagse samenleving staat. Vanuit de evangelische boodschap willen we – in de geest van Pater Damiaan – bijdragen aan vrede en barmhartigheid, aan liefde en gerechtigheid. Zo zetten we ons in om de wereld een menselijk gezicht te geven, waardoor Gods aanwezigheid in ins leven zichtbaar en voelbaar kan worden.

U kunt zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (zie onderzijde van deze pagina). Deze Nieuwsbrief verschijnt niet regelmatig, maar enkel als er bijzondere mededelingen gepubliceerd worden. Of bijvoorbeeld bij wijzigingen die ‘op het laatste moment’ worden aangebracht in het overzicht van de kerkdiensten. Zo bent u altijd op de hoogte van de relevante informatie.

En hebt u zelf berichten die via deze website of door middel van de Nieuwsbrief verspreid kunnen worden, laat het ons gerust weten. Stuur uw bericht dan naar info@paterdamiaanparochie.nl.

Algemeen Parochienieuws

Met de woorden ‘Praise to God in the highest!’, opent op zaterdag 18 februari a.s. de eerste Choral Evensong onder leiding van cantor Wim Boer in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. Dankzij het muzikale culturele karakter is de Evensong niet alleen in Engeland populair maar krijgt ook in...

In alle kernen is de afgelopen weken teruggekeken naar 2016 en vooruitgeblikt naar de toekomst. Begrotingen en financiële verslagen gaan van bestuurstafel naar de parochianen om hen te overtuigen dat meedoen & meedenken erg belangrijk zijn! Geloof reikt verder dan cijfers en getallen. We weten niet waar en hoe God...

STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM.   In de nacht van 18 op 19 maart 2017 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang  gehouden. Met als Thema dit jaar:  Voor U in ootmoed, met U in geloof, U in stilte. (Dag Hammarskjöld.) Onze regio hoopt ook dit jaar samen met Bergen Op Zoom...

De hoop

De hoop, zegt God,
die verbaast me,
die is verbazingwekkend.
Dat mensen zien hoe alles gaat,
en dat ze geloven
dat het morgen beter zal zijn, –
dat ze zien hoe alles vandaag gaat
en dat ze geloven
dat het beter zal zijn, morgenochtend:
dat is verbazingwekkend,
het grootste wonder van mijn genade,
ik sta er zelf verbaasd van.

Onsterfelijk en onuitblusbaar
als een kleine vlam, –
een rillende vlam die schijnt
door de duisternis van de tijd,
een aarzelende vlam die schijnt
door de duisternis van de tijd,
een zorgelijke vlam die komt
in het donker van de nacht,
een vlam die niet te doven is,
zelfs niet door de adem van de dood.

Wat mij verrast, zegt God,
dat is de hoop,
ik heb er niet van terug.

Charles Péguy